The making of

In het voorjaar van 2018 beschreef Wido Smeets in maandblad Zuiderlucht vier artikelen over  de totstandkoming van Goed gerei.
Zuiderlucht februari. Feir en fantasie.
Zuiderlucht maart.Het drama is echt.
Geen ontsnappen aan